добитък
р. Струма
трасе за каруци
рафтинг база
Г20 източен маршрут на магистрала
влакова спирка
вело трасе
This page has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this page is the sole responsibility of CEE Bankwatch Network and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
Магистралите са високоскоростни пътища, които целят да осигурят бърза връзка между дестинации – градове, летища, пристанища, туристически локации. Те се изграждат само при доказан значителен товаропоток и интензивно движение на пътници между важни икономически центрове – градове с милионно население. На Балканите магистралите имат своето място като пътна комуникация между столиците на балканските страни и градовете с над 100 хилядно население, които се намират на трасето на основните трансевропейски пътни коридори, свързващи страните от Централна и Северна Европа и Егейско море и между Западна Европа и Истанбул, като врата към Евразия и Близкия Изток.Е79 следва основно поречието на река Струма. От най-древни времена долината на реката е обслужвала проникването във вътрешността на Балканите на културни и цивилизационни влияния, но и на завоеватели. През нея на Север в българските земи прониква влиянието на климата на Средиземно море, река Струма е орнитологично важен коридор за птиците, мигриращи към Африка (Via Pontica), с множество места, част от мрежата Natura 2000, както и буферни зони на два национални и един природен парк.С падането на Желязната завеса, отварянето на границата с Гърция и приемането на България в ЕС, пътят Е79 се превърна в една от най-натоварените пътни артерии на Балканите, което увеличи десеторно трафика през тясното Кресненско дефиле и превърна живота на хиляди хора, живеещи там, в кошмар. Пътят взема десетки човешки жертви всяка година, без да отчитаме убитите животни. Натискът стана още по-жесток след като магистралата достигна до Благоевград, а курортите в Северна Гърция се разгърнаха, за да поемат потока на милиони търсещи почивка българи и румънци. Тирове, камиони и автобуси съставляват днес преобладаващата част от трафика, а преминаването през дефилето и селата на изхода му са предизвикателство за шофьорите, което те с удоволствие биха си спестили. Всички ще спечелят, ако този трафик бъде тотално изместен от руслото на реката и историческия път покрай нея, на юг от Симитли и чак до влизането в Сандански. Шофьорите ще спестят време и нерви; местното население ще си възвърне контрола върху своите родни места, които отново ще могат да посрещат деца и внуци и да се развиват и урбанизират; местните бизнес инициативи ще получат нов шанс за изява.
Какво ново и какво старо в старото Кресненско дефиле?
Нова спирка на влака – където стартира рафтингътНова спирка на влака при Стара Кресна и Ощава бани и цялостно обновяване на гара Симитли и Кресна, а по-надолу и спирка, която комуникира с винените пътища към Рожен и Мелник; Поставяне на препятствия за изкуствено ограничаване на скоростта на съществуващия път и на съответните пътни знаци; Развитие на двупосочна велоалея на разстояние от пътя или със специални ограничения, които да гарантират безопасност и спокойствие на пътя за велосипедисти; Развитие на зони за предлагане на туристически услуги: къщи за гости, креативни къмпинги, занаятчийски работилници, дегустационни за местни продукти - мед, сладка, билки, сирене, кисело мляко, пазар за свежи зеленчуци и плодове, реализирани на място, като продукти с доказан местен произход, от зона Натура 2000, буфер на парк световно природно наследство; Развитие на иновативни атракции – настанявания в короните на дърветата над реката; Атракции, интерпретиращи местното природно наследство. Школа/терен за съвремено изкуство Превръщане на съществуващи овчарски пътеки в пешеходни и свързване на коритото на реката със селата в Малашевска планина, Огражден и Пирин Интегриран подход в развитието на 5те общини и обединението на техния икономически и административен капацитет - Илинден, Струмяни, Кресна, Сандански и Петрич
М
Визия за долното течение на Струма и трасето на една бъдеща магистрала
3.
Всяка магистрала променя из основи социално–икономическата карта на един регион, пренарежда неговата демография и приоритети. Магистралата А3 вече е неизбежна, тя е необходимост. Трафикът трябва да бъде на изцяло изведен от Кресненското дефиле и отведен „нависоко“, защото това отговаря на визията на един магистрален път, който не трябва да преминава през населени места и трябва да търси своята най-безопасна за местното население проекция. Съществуващият първокласен път не може да се развие успешно в еднопосочен трилентов път от тип магистрала. Такова решение само би задълбочило проблемите в дефилето и ще доведе до нови катастрофи: ще държи като залог местното развитие и живота на местните хора. Недопустимо е с пари на ЕС да се способства за задълбочаването на проблема и превръщането на един плодороден и възхитително красив български край с бъдеще в една от хилядите транзитни артерии на Европа.Строенето на магистрали може да донесе и развитие не само за спечелилите обществени поръчки, но и дълготрайни положителни ефекти за местните общности и бизнес, ако то е направено с визия за бъдещето и в диалог с местните хора. Визия: Кресненското дефиле – slow drive, slow travel, slow food, автентични изживявания по южния туристически път на България. Превръщане на 25 км път в емблематичното Кресненско дефилевъв витрина на най-доброто, което България като културни традиции, кухня, вино, земеделие, интелигентно предприемачество и качествен туризъм може да предложи.
1.
Свали PDF с визията
2.
Най-после местната общност и целият Пирински край, вкл. Сандански, ще могат да се възползват истински от възможностите на един международен туристически път, по модела на NEXT EXIT в Словения.2017 г. е обявена от Световната туристическа организация към ООН за Година на устойчивия туризъм в полза на местното развитие. Какъв по-добър визионерки проект и подарък за местното население? Има и добри сценарии в европейското бъдеще на България. Да им помогнем да се случат! Да създадем най-после и добри новини за България.
туристически пътеки
Любомир Попйорданов | 10 декември 2016 г.
произвидство на вино
Bird-watching - лешояди
Пътен тунел
хранене
пресичащи диви животни
Г20 магистрала през дефилето
минерални извори